Ивайло Янчев

Ивайло Янчев е старши мениджър в одит отдела на Бейкър Тили България и ръководи екип от одит професионалисти.

Ивайло е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) на Великобритания. Има магистърска и бакалавърска степен по счетоводство и одит от Икономически университет Варна.

Ивайло е специалист по МСФО и НСФОМСП.

Ивайло има 11 години професионален одиторски опит във водещи международни счетоводни фирми.

Основни отговорности на Ивайло са одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Ивайло също така участва във финансови Due Diligence, преглед на прогнозна финансова информация, вътрешен одит и договорени процедури.


Ивайло е специалист в следните отрасли: производство, търговия, храни и напитки, енергетика и комунални услуги, недвижими имоти.

Свържете се с Ивайло

Ivaylo Yanchev
Ивайло Янчев
Старши Мениджър
Одит

T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Ивайло