Свилена Тодорова

Свилена Тодорова е мениджър в одит отдела на Бейкър Тили България и ръководи екип от одит професионалисти.

Свилена е член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) на Великобритания. Притежава магистърска степен по счетоводство от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София и бакалавърска степен по икономика от Тринити Колидж, Хартфорд - Кънектикът, САЩ.

Свилена е специалист по МСФО и НСФОМСП.

Свилена има 10 години професионален одиторски опит във водещи международни счетоводни фирми.

Главните отговорности на Свилена са одит на финансови отчети, изготвени в съотвеоствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Свилена също така участва във финансови Due Diligence, преглед на прогнозна финансова информация, вътрешен одит и договорени процедури.

Свилена е специалист в следните отрасли: производство, търговия, енергетика и комунални услуги, информационни технологии и публичен сектор.

Свържете се със Свилена

Svilena Bozhikova

 

Свилена Тодорова
Мениджър
Одит


T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Свилена