Красимира Радева

Красимира Радева е управител на Бейкър Тили България и отговаря за всички отдели в компанията: одит, счетоводство, данъчен, правен и консултантски отдел.

Красимира е почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители на Великобритания (ACCA), член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) и специалист по прилагането на Международните одиторски стандарти (ISA) и МСФО.

Красимира е също така член на Дисциплинарния съвет към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

Красимира има повече от 19 години професионален опит, включително повече от 16 години одиторски опит във водещи международни счетоводни фирми.


Основните отговорности на Красимира са лидерство и управление на Бейкър Тили в България, включително управление на одиторски ангажименти на повече от 50 фирми; различни отговорности по МСФО и одит обучение на персонала, професионални казуси, контрол на качеството, финансово отчитане и развитие на всички бизнес линии.


Красимира е специализирана главно в следните отрасли: производство, търговия, храни и напитки, енергийни и комунални услуги, недвижими имоти и публичен сектор.

 

 

Свържете се с Красимира

Krassimira Radeva
Красимира Радева
Управляващ Директор

T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Красимира