Светла Маринова

Светла Маринова е директор на отдел Данъци и право в Бейкър Тили България. Тя ръководи екип от счетоводни и правни специалисти за предоставяне на широка гама от интегрирани данъчни и правни услуги на български и мултинационални компании.

Светла притежава магистърска степен по право от Софийския университет, както и ACCA диплома по Финансов мениджмънт. Била е член (2007-2011) на Общия форум на ЕС за трансферни цени.

Светла има двадесет години професионален опит, включително:

Дванадесет години в данъчното и правното консултиране в компании от Голямата четворка в България, четири години като старши данъчен мениджър;

Четири години като ръководител на вътрешния данъчен отдел на най-голямата в България телекомуникационна компания;

Една година в правния отдел на българския клон на голяма европейска банка.

Светла се е специализирала главно в следните отрасли: телекомуникации, информационни технологии, услуги, производство, търговия на едро и дребно, фармация, храни и напитки, недвижими имоти.

Свържете се със Светла

Svetla Marinova
Светла Маринова
Директор
Данъци и Право

T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Светла