Отказ от отговорност

Имейлът, който сте получили и всички файлове, прикачени с него, са поверителни и са предназначени единствено и само за използването на физическо или юридическо лице, към което са адресирани. Ако сте получили това съобщение по грешка, моля да ни уведомите, като отговорите на подателя, и веднага да изтриете този имейл от вашата система. Моля, имайте предвид, че при тези обстоятелства използването, разкриването, разпространението или копирането на тази информация е строго забранено. Извиняваме се за неудобството, което бихме могли да сме ви причинили.

Нито Baker Tilly Клиту, нито някое от контролираните от него предприятия в Кипър, Румъния, България и Молдова, поемаме отговорност за точността и пълнотата на това съобщение, тъй като е било предназначено за изпращане чрез обществена мрежа. Ако подозирате, че съобщението може да е било прихванато или променено, моля свържете се с подателя.

Baker Tilly Клиту е търговското наименование, регистрирано в Кипър на 12 март 2007 г. и е собственост на Baker Tilly Клиту & Partners Ltd, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Кипър, №. 156870. Адрес на регистрацията е в Corner Hatzopoulou & 30 Griva Digheni Avenue, 1066 Никозия, Кипър.

Baker Tilly Клиту е оторизиран и регулиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в Кипър. Фирмата се ребрандира на Baker Tilly през 2012 г. и се използват по лиценз както марката, така и логото Baker Tilly във всичките офиси групата в Кипър, Румъния, България и Молдова.

Baker Tilly Клиту и Партньори ООД е регистрирано в България и е оторизирано и регулирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Седалището му е в 104 Акад. Иван Гешов, En. A, 7-ми етаж, София 1612, България.

Baker Tilly Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД е регистрирано в България и се регулира от Търговския регистър на България. Седалището му е на бул. Акад. Иван Гешов № 104, Вп.. A, 7-ми етаж, София 1612, България.

Baker Tilly Клиту и Партньори Корпорейт Сървисиз ЕООД е регистрирана в България и се регулира от Търговския регистър на България. Седалището му е на бул. Акад. Иван Гешов № 104, Вп.. A, 7-ми етаж, София 1612, България.

Baker Tilly Клиту и Partners Consulting Services ООД е регистрирано в България и се регулира от Търговския регистър на България. Седалището му е на бул. Акад. Иван Гешов № 104, Вп.. A, 7-ми етаж, София 1612, България.

Baker Tilly Клиту и Партньори SRL е регистриран в Румъния и е оторизирано и регулирано от Камарата на финансовата палата. Седалището му е в 52 Independentei Splai, 5-ти район, Букурещ, Румъния.

Baker Tilly Клиту и Партньори SRL е регистриран в Молдова и е оторизирано и регулирано от Министерство на финансите. Седалището му е на бул. Stefan cel Mare şi Sfânt № 65,5th Floor, Office 507, Chisinau, MD-2001 - Moldova.

Бейкър Тили Гърция е регистрирана в Гърция с фирмен № 131432001000. Седалището се намира на адрес Александър Авеню и ъгъла на Калигас № 57, 114 73 Атина, Гърция.

Бейкър Тили в България е независим член на Бейкър Тили Интернешънъл. Бейкър Тили Интернешънъл Лимитид е английска компания. Бейкър Тили Интернешънъл не оказва професионални услуги на клиенти. Всяка фирма-членка е отделно и независимо юридическо лице, което се описва като такова. Бейкър Тили в България не представлява  Бейкър Тили Интернешънъл и няма правомощия да задължава или действа от името на Бейкър Тили Интернешънъл. Нито Бейкър Тили в България, нито която и да е от останалите независими фирми-членки на Бейкър Тили Интернешънъл, носи отговорност за действия или бездействия на другите фирми. Името Бейкър Тили и асоциираното лого се използват под лиценза на Бейкър Тили Интернешънъл Лимитед.