Бейкър Тили подкрепя засилването на взаимоотношенията между Кипър и България

23 февруари 2016 г.

Бейкър Тили Югоизточна Европа стана част от Българо-Кипърския бизнес форум, който се проведе на 23 Февруари в София, по време на официалното посещението на президента Никос Анастасиадис в България. Бейкър Тили Югоизточна Европа имаше силно представителство в лицето на директори от Кипър и България, а изпълнителния директор на групата Мариос Клиту участва с презентация.

По врема на своята презентация, г-н Клиту подчерта важната роля на Кипър в засилването на бизнес отношенията между Европа, Средния Изток и Северна Африка. Г-н Клиту също коментира, че: „Кипър е един от най-сигурните варианти за компании, които искат да развиват бизнес в Средния Изток и Северна Африка, защото освен всичко останало Кипър е страна на успешни инвестиции и предприемачески успехи, има изградена гъвкава правна система, базирана на Английското право, лесен достъп до международните пазари, прозрачност и познаване на международния бизнес.“

Българската Търговска Камара отбеляза, че България е традиционен търговски партньор на Кипър и това се потвърждава от факта, че през 2014 Кипър е на 35 място в износа и на 51 място за вноса в България.

Накрая, заслужава да отбележим, че за периода 1996-2014 инвестициите на Кипър в България възлизат на 2.104 млрд. евро, което поставя страната на 6-то място спрямо обема на инвестициите в страната и предствалява около 5% от общите преки чуждестранни инвестиции по данни на Българската Народна Банка.

Бейкър Тили Югоизточна Европа е водеща компания от одитори, счетоводители, данъчни и бизнес консултанти в Кипър, Гърция, Румъния, България и Молдова. Основана през 1996г., фирмата оперира посредством 7 офиса, предоставяйки услуги от най-високо ниво, в рамките на мрежата на Baker Tilly International, 8-мата най-голяма счетоводна фирма в света, състояща се от 154 фирми в 141 страни и 28 000 служители.


Обратно към новините