Нова, още по-обещаваща ера започва за Бейкър Тили Югоизточна Европа с идването начело на Джеф Барнс

06 октомври 2016 г.

Бейкър Тили Югоизточна Европа има удоволствието да съобщи, че г-н Джеф Барнс е новият Председател на Регионалния й съвет и на Съвета на директорите на Бейкър Тили Клиту и Партньори Лимитед.

Г-н Барнс ще оглави и Изпълнителния комитет за координация и надзор на стратегическото планиране на Бейкър Тили Югоизточна Европа, влагайки целия си опит и умения. Неговите знания ще бъдат използвани за по-нататъшното развитие на Бейкър Тили в Югоизточна Европа и разширяването на обхвата от услуги, които се предлагат на клиентите.

Приемането от страна на г-н Барнс да оглави Бейкър Тили Югоизточна Европа е не само чест за фирмата, която успява да привлече такъв голям професионалист, но също и за Кипър и всички 4 държави, които са част от Бейкър Тили Югоизточна Европа, a именно - България, Гърция, Молдова и Румъния.

Г-н Барнс е Изпълнителен директор и Председател на Бейкър Тили Интернешънъл за последните 16 години, където под негово ръководство мрежата е увеличила както своите приходи от 900 млн. $ до 3,8 млрд. $, така и обхватa й от 59 държави на повече от 140, с 165 фирми членки, 745 офиси и екип от 28 000 души.

От старта на своята кариера в Голямата петица в Лондон, г-н Барнс остава в професията, като е работил с голям брой листвани на борсата компании, многонационални групи и предприемачески бизнеси в целия спектър от бизнес сектори. Той е бил управляващ съдружник на Касон Бекман, който се слива с Бейкър Тили през ноември 1997 г. Днес, той е председател на Международния консултативен съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в Англия и Уелс и бивш член на Съвета.

Миналата година г-н Барнс бе отличен с награда за цялостен принос от Международния счетоводен бюлетин (МСБ), където журито похвали харизмата на Джеф, всеотдайносттта му към счетоводната професия и водещата роля, която изиграва в развитието на мрежата Бейкър Тили  Интернешънъл, след като става Изпълнителен директор през 2000 г.


Това е значимо допълнение към управленския екип на Бейкър Тили в Югоизточна Европа и тясно свързано с обещанието дадено на нейните служители, клиенти и бизнес общността като цяло, че управлението на фирмата ще продължава да полага всички усилия, с цел да се засили присъствието й и да се разшири обхвата от услуги, като се инвестира в хора с висок професионализъм, за да стане фирмата още по-добра през следващите години.

Пътуването за Бейкър Тили Югоизточна Европа тепърва започва. Очаква ни нова, още по-обещаваща ера.

Бейкър Тили Югоизточна Европа е водеща мрежа от одитори, счетоводители, данъчни и бизнес консултанти, която е основана през 1996 г. в Кипър и постепенно се разширява, надхвърляща географските граници, към България, Румъния, Молдова и Гърция, като независим член, в рамките на силната международна мрежа на Бейкър Тили Интернешънъл, 8-мата по големина счетоводна мрежа в света, представлявана в 165 фирми, в 141 страни и 28,000 души.

 


Обратно към новините