Последни регулаторни промени, засягащи бизнеса

16 април 2018 г.

На 13 Март в Стерлинг София, Сердика Офис Център се проведе уъркшопа „Последните регулаторни промени, засягащи бизнеса“, организирано от БББА, в което Бейкър Тили България взе участие, съвместно с доказали се компании в областта на правото, счетоводството и бизнес консултациите.

Събитието, беше насочено към обсъждане на нововъведенията в българското трудово законодателство и актуализацията в данъчното облагане. Презентатор беше Светла Маринова, данъчен директор в Бейкър Тили България, на тема “Очаквани данъчни промени през 2018 г., свързани с Директива 2016/1164 на Съвета от 12.07.2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар “.

Основните въпроси, засегнати в презентацията бяха свързани с предназначението и целите на директивата за данъчно облагане.

Ние, от Бейкър Тили България благодарим на организаторите за възможността да споделим своите знания.

За повече информация по темата може да се свържете директно с нашия Директор Данъци & Право на имейл: S.Marinova@bakertilly.bg 

 

 


Обратно към новините