Права на ползване

Права на ползване


Бейкър Тили в България е независим член на Бейкър Тили Интернешънъл. Бейкър Тили Интернешънъл Лимитид е английска компания. Бейкър Тили Интернешънъл не оказва професионални услуги на клиенти. Всяка фирма-членка е отделно и независимо юридическо лице, което се описва като такова. Бейкър Тили в България не представлява  Бейкър Тили Интернешънъл и няма правомощия да задължава или действа от името на Бейкър Тили Интернешънъл. Нито Бейкър Тили в България, нито която и да е от останалите независими фирми-членки на Бейкър Тили Интернешънъл, носи отговорност за действия или бездействия на другите фирми. Името Бейкър Тили и асоциираното лого се използват под лиценза на Бейкър Тили Интернешънъл Лимитед.
Baker Tilly Клиту е търговското наименование, регистрирано в Кипър на 12 март 2007 г. и е собственост на Baker Tilly Клиту & Partners Ltd., дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Кипър, №. 156870. регистрираният му офис се намира в Corner Hatzopoulou & 30 Грива Digheni Avenue, 1066 Никозия, Кипър. Фирмата се ребрандира на Baker Tilly през 2012 г. и се използват по лиценз както марката и логото Baker Tilly във всичките им офиси в Кипър, Румъния, България и Молдова.
Baker Tilly Клиту и Партньори ООД е регистрирано в България и е оторизирано и регулирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Седалището му е в 104 Акад. Иван Гешов, Вх. A, 7-ми етаж, София 1612, България.
Baker Tilly Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД е регистрирано в България и се регулира от Търговския регистър на България. Седалището му е в 104 Акад. Иван Гешов, Вх. A, 7-ми етаж, София 1612, България.
Baker Tilly Клиту и Партньори Корпорейт Сървисиз ЕООД е регистрирана в България и се регулира от Търговския регистър на България. Седалището му е в 104 Акад. Иван Гешов, Вх. A, 7-ми етаж, София 1612, България.
Baker Tilly Клиту и Partners Consulting Services ООД е регистрирано в България и се регулира от Търговския регистър на България. Седалището му е в 104 Акад. Иван Гешов, En. A, 7-ми етаж, София 1612, България.
Опровержение

Този сайт (Сайтът), е собственост и се управлява от Baker Tilly в България (Baker Tilly Клиту и Партньори ООД).

Въпреки че са положени всички усилия, за да се гарантира, че съдържанието на този сайт е актуална и точна, могат да възникнат грешки. Информацията на сайта се предоставя като база и Baker Tilly в България не гарантира, че сайта или информацията, съдържаща се на него е пълна или без грешки или вируси или че достъпът до сайта ще бъде непрекъснат и без забавяне , Baker Tilly в България не поема отговорност за каквато и да е загуба или щета, възникнала в резултат на решение или действие, предприето или основаващо се на информацията, съдържаща се в сайта или в резултат на вашата употреба или злоупотреба на сайта.

Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които са контролирани и поддържани от други. Baker Tilly в България не носи отговорност за съдържанието или наличието на такива сайтове. Всеки линк към сайта на трета страна, не бива да се тълкува като одобрение от Baker Tilly в България на това трето лице или на неговите продукти или услуги.
Всички авторски права, търговски марки и друга интелектуална собственост на сайта, както и неговото съдържание са собственост на Baker Tilly в България или Baker Tilly в България има лиценз за ползване от Baker Tilly в България, както е позволено от закона.
Ако потребителят свали материали от сайта за лично или нетърговска употреба, то потребителят трябва да спази всички авторски права, както и всички знаци на търговска марка или други подобни уведомления, съдържащи се в оригиналния материал или каквито и да е копия на материала. Материалите на сайт не могат да бъдат свалени или използвани за публична или търговска цел, без писмено разрешение от Baker Tilly в България или някоя от свързаните с него лица.
Това правно становище и всички условия на този Сайт се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Бейкър Тили в България е независим член на Бейкър Тили Интернешънъл. Бейкър Тили Интернешънъл Лимитид е английска компания. Бейкър Тили Интернешънъл не оказва професионални услуги на клиенти. Всяка фирма-членка е отделно и независимо юридическо лице, което се описва като такова. Бейкър Тили в България не представлява  Бейкър Тили Интернешънъл и няма правомощия да задължава или действа от името на Бейкър Тили Интернешънъл. Нито Бейкър Тили в България, нито която и да е от останалите независими фирми-членки на Бейкър Тили Интернешънъл, носи отговорност за действия или бездействия на другите фирми. Името Бейкър Тили и асоциираното лого се използват под лиценза на Бейкър Тили Интернешънъл Лимитед.