Наръчник Как да правим бизнес

Наръчниците – Doing Business са серия от публикации, публикувани от нашата компания с цел да се предостави  информация за редица теми, важни за тези, които възнамеряват да инвестират  или да правят бизнес в една от страните, в които работим (България, Кипър, Румъния, Молдова).

 


  

DB Cy Btiseries 2014 140X205 

Baker Tilly International Series

 (revised annually)     

Cover Doing Bus CY 2013 E En

Как да правим бизнес в Кипър (2016)

 
 
 Cover DB RO 2012 En

Инвестирай в Румъния (Ноември 2015)

 
 
 Cover DB MD 2012 En

Как да правим бизнес в Молдова (2016)

 
  
 Cover DB BG 2012 En

Как да правим бизнес в България (Декември 2016)

 
 Cover Doing Bus GR 2016 EN    

Как да правим бизнес в Гърция (2016)

Свържете се с отдел Маркетинг

Depositphotos 5403954 M 210X140

За повече информация се свържете с нашия отдел Маркетинг


T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на отдел Маркетинг