Нашите услуги

Depositphotos 2717543 XXL 700X250

Чрез широк набор от одит, счетоводни и бизнес консултантски услуги ние се стремим да предложим на нашите местни и международни клиенти обслужване от най-висок стандарт, за да добавят стойност към своите бизнес начинания. Ние постигаме това като следим актуалните проблеми и идентифицираме бъдещите предизвикателства. Говорим често с нашите клиенти и ги съветваме по всички въпроси, отнасящи се до техните дейности. Разбирането на същността на техния бизнес и придобиването на задълбочени познания за тяхната дейност е от ключово значение за нашия подход при предлагането на услуги.

Ние обслужваме клиенти в почти всяка индустрия и от всякакъв мащаб, и правим това така, че да запазим личното внимание, което клиентът търси, чрез участието и на партньорите в компанията.

Членството ни в Бейкър Тили Интернешънъл ни предоставя набор от ресурси, което улеснява достъпа до специализирани познания, опит и интелектуална собственост на хиляди признати експерти от цял свят. Ние поддържаме качеството на нашите услуги от най-висок стандарт като периодично преминаваме проверки за оценка на качеството от нашите партньори - чрез посещения на техническия екип на мрежата на Бейкър Тили. Споделянето на добри практики на работа помага да се поддържа високо ниво на качество и съгласуваност на подхода за работа, извършвана от фирмите-членки.

Одит и свързани услуги

Ние се стремим да предоставяме висококачествени одиторски услуги, които да добавят стойност към вашия бизнес.

Счетоводство и ТРЗ услуги

Ние предлагаме широк спектър от услуги, за да ви помогнем при управлението на вашия бизнес.

Бизнес консултантски услуги

Членството ни в Бейкър Тили Интернешънъл ни предоставя набор от ресурси, което улеснява достъпа до специализирани познания, опит и интелектуална собственост на хиляди признати експерти от цял свят.

Услуги по МСФО

Ние предоставяме висококачествени услуги в сферата на МСФО при подготовката и оповестяването на финансова информация за вашата фирма.

Вътрешен одит

Ние можем да помогнем на компанията да постигне своите цели чрез създаване на систематичен, дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на ефективността на управление на риска, контрола и процесите на ръководство.

Данъчни услуги

Нашият данъчен екип може да предостави насоки и помощ на международни и местни групи от дружества при изготвянето на техните данъчни стратегии, които максимално да използват ползите от данъчно планиране, в съответствие с изискванията на местното данъчно законодателство.