Договорени процедури

Ние изпълняваме договорени процедури относно финансовата информация на Дружеството. Нашият ангажимент се извършва в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги 4400 "Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация", издаден от Съвета по международни стандарти за одит и сигурност (IAASB). Извършените процедури не представляват одит или преглед и не се изразява никаква сигурност.

Свържете се с Красимира

Krassimira Radeva
Красимира Радева
Управляващ Директор

T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Красимира