Вътрешен одит

Depositphotos 2050069 XL 700X250

Вътрешният одит е независимо, обективно удостоверяване и консултантска дейност, предназначен да носи полза и подобри дейността на организацията. Ние можем да помогнем на компанията да постигне своите цели чрез създаване на систематичен, дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на ефективността на управление на риска, контрола и процесите на ръководство.

В качеството си на професионален бизнес консултант на нашите клиенти, ние можем:

  • Да намерим решения на проблеми, които възникват в процеса на одит.
  • Да заложим на одиторски подход, базиран на риска, като по този начин ще намалим разходите и ще увеличим ползите за бизнеса.
  • Да работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да доставим друга добавена стойност на свързаните услуги, установени в процеса на одит, като например подобряване на системите за вътрешен контрол и подобряване на онези процедури и процеси, които им позволяват да използват максимално потенциала на техния бизнес.
  • Да държим нашите клиенти постоянно информирани за промените във финансовото отчитане, както и за промените във всяка друга законодателна материя.

 

 

 

 

Свържете се с Ивайло

Ivaylo Yanchev
Ивайло Янчев
Старши Мениджър
Одит

T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Ивайло