Облагане на физически лица

Ние можем да оказваме съдействие на български и чуждестранни граждани относно техните лични данъчни дела, произтичащи от българското законодателство. Можем да даваме съвети за оптимизиране на личните данъчни задължения, консултации относно данъчното третиране на доходите от България или чужбина, да съдействаме при изготвянето на данъчна декларация за облагане на доходи на физически лица.

Ние може да консултираме и подпомагаме работодателия в случай, че реши да предостави на своите служители различни възможности/опции за придобиване на акции.

Свържете се със Светла

Svetla Marinova
Светла Маринова
Директор
Данъци и Право

T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Светла