Данъчни консултации

Можем да ви консултираме относно структуриране на дейността ви при навлизане на местния пазар, при реорганизиране на съществуваща дейност или при изход от местни инвестиции. Можем да предоставим съвет по специфичен въпрос или проект в областта на ДДС, корпоративен данък, данъци върху доходите на физическите лица, данък при източника или местни данъци. Можем да бъдем текущо на ваше разположение за данъчна подкрепа във всички области на данъчното облагане.

Ние ще ви дадем съвет относно изискванията на имиграционното законодателство, получаването на одобрения или разрешения от съответните власти, изискванията на трудовото законодателство.

Ние ще изготвим правната документация, свързана с вашия бизнес - корпоративни документи, търговски договори, трудови договори, документи относно сделки с недвижими имоти и др.

 

 

Свържете се със Светла

Svetla Marinova
Светла Маринова
Директор
Данъци и Право

T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Светла